Historisch overzicht

Het Christelijk Gemengd Koor Capelle (aan den IJssel) is opgericht op 7 november 1983.
Oprichters van het koor waren Cor de Klerk en Paul Noomen. Bij de oprichting bestond het koor uit 23 leden.
Het koor heeft vanaf de oprichting tot en met 1999, onder leiding gestaan van dirigent Cor de klerk.
Zijn opvolger, onze huidige dirigent, is Ad de Joode. In november 2008 hebben wij ons 25 jarig bestaan gevierd met een jubileumconcert.
In november 2023 hopen wij ons 40 jarig bestaan te vieren.
Het Christelijk Gemengd Koor Capelle is lid van de Koninklijke Christelijke Zangersbond. ( KCZB )

Ons koor bestaat momenteel uit plm. 45 leden

Jaarlijks organiseert het CGKC diverse uitvoeringen van o.a.

Geestelijke liederen en diverse bewerkingen door Ad de Joode, e.a.
Marcus-Passie van Hans Boelee
Diverse moderne geestelijke liederen van o.a. Vangelis en arrangementen door Tom Parker.
Oratorium Schepping.
Oratorium Jozef.

Het koor oefent en voert uit in de sfeervolle oude Dorpskerk van Capelle aan den IJssel. ( Kerklaan 2 )
Uitvoeringen vinden veelal plaats, in samenwerking met diverse solisten (zang en instrumentaal) en andere koren.

Belangstellenden voor deelname of boekingen kunnen zich melden bij het bestuur van dit koor.


Bel of email voor een oriënterend contact:

Mw. W. van Beelen
Telefoon: 0624527200 of
e-Mail:wilvbeelen@gmail.com">

Disclaimer:

Het Christelijk Gemengd Koor Capelle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Het Christelijk Gemengd Koor Capelle behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internet gebruikers of andere derden. Het Kamer van Koophandelnummer van onze vereniging is: 40344660