Commissieleden:

Muziek-Cie:

Martha Boudesteijn-Schuring
Telefoon:010-4516432

Ineke Rook
Telefoon: 0614694790

Coby de Wolf-Adriaansen
e-Mail: muziek-cie@cgkcapelle.nl
Telefoon:010-4501311
0624341867

Public Relations:

Vacant


Attentie - cie

Janny de Jong-Maurik
Telefoon:06-41015450

Mies Veerman
Telefoon:010-4586897Het Bestuur:

Voorzitter:

Jan Wink
e-Mail:voorzitter@cgkcapelle.nl
Telefoon: 010-4580089

Secretaris:

Wil van Beelen-de Haan
e-Mail: wilvbeelen@gmail.com
Telefoon: 0624527200

2e Secretaris:

Ineke Lekransy- Supit
e-Mail: ine.lekransy@gmail.com
Telefoon:010-4517634

Penningmeester:

Jan de Wolf
e-Mail: jjdewolf@cs.com
Telefoon:010-4501311
0624242173

Algemeen Adjunct:

Willem Sonneveld
Telefoon : 0610804604

Bibliothecaris en Muziek-Cie:

Coby de Wolf-Adriaansen
e-Mail: muziek-cie@cgkcapelle.nl
Telefoon:010-4501311
0624341867

Webmaster:

Jan de Wolf
e-Mail: webmaster@cgkcapelle.nl
Telefoon:010-4501311
0624242173

Bestuurslid uit het koor

Martha Boudesteijn-Schuring
Telefoon:010-4516432


Algemene e-mail : www.CGKCapelle@gmail.com


©CGKC 2014