AGENDA 2020:


Wegens alle Corona-maatregelen, kunnen al onze concerten geen doorgang vinden.

Wij hopen dat er in begin 2021 weer nieuwe mogelijkheden zich gaan voordoen.

Wij vinden het maar niets dat wij niet meer kunnen zingen, maar ja het is niet anders.

Gelukkig hebben wij regelmatig contact met alle leden en over het algemeen gaat het met iedereen goed.

Ook met onze sponsoren hebben wij soms ook contact.

"" Het bestuur.""

©CGKC 2020